Uitnodiging RVO I&R Hond

Afgelopen maandag (12 september 2022) ontvingen 16 stichtingen en 5 andere organisaties waaronder SAANetherlands een email van de RVO over het Vernieuwde Besluit I&R Hond.

Lees meer »

Fouten in document NVWA m.b.t. Oekraïne en Rusland

In het op 3 mei door jullie ontvangen document met als titel "Informatie voor Stichtingen NVWA" (Informatie Voor Stichtingen Oekraine Rusland NVWA 03052022) zitten fouten en het is verre van compleet. Wij vinden het onacceptabel dat vrijwilligers van stichtingen en goedwillende particulieren die Oekraïense dieren uit de oorlog willen halen op het verkeerde been worden gezet om daarna staande gehouden en beboet te worden door de inspecteurs van de NVWA waarna getraumatiseerde dieren maar liefst 4 maanden in bewaring worden genomen. Lees hier (Fouten in Informatie voor stichtingen NVWA) wat er zoal fout aan is. Alles in rood is onze tekst. Het eerste document, dat wij op 23 maart mochten ontvangen, hebben we voor de nieuwsgierigen onder jullie ook op onze website gezet. Dit vind je hier (Fouten In Document NVWA 23032022).

Lees meer »

Brief aan Tweede Kamerleden i.v.m. misleidend document NVWA

Als het goed is hebben alle importerende zwerfdierstichtingen op 3 mei het document "Informatie voor Stichtingen NVWA" van de NVWA ontvangen over het importeren van huisdieren uit Oekraïne of Rusland. Wij hebben geweigerd dit document te verspreiden, omdat het misleidende informatie bevat.

Lees meer »

Foutieve informatieverstrekking NVWA Oekraïense dieren

Wij hebben een mail ontvangen van de NVWA met het document: "Informatie voor stichtingen m.b.t. de opvang van huisdieren uit Oekraïne en Rusland". Daarin legt de NVWA uit hoe de versoepelde importeisen luiden voor Oekraïense huisdieren die door hun eigenaren de EU in worden gebracht. Tevens wordt uitgelegd, dat deze uitzondering niet geldt voor dieren zonder eigenaar. In dit document staat een aantal grove fouten. Ook in de regelhulp op de website van de NVWA zitten grove fouten. 

Lees meer »

Publicatie handleiding Traces Intra document voorbereiden

Alex Voncken van SAANetherlands bereidt reeds een aantal jaar zelf de Traces Intra (van lidstaat naar lidstaat)documenten voor als hij buitenlandse honden naar Nederland laat komen voor adoptie. Hij heeft een handleiding gemaakt zodat vrijwilligers van andere stichtingen dit ook kunnen doen. Hiermee neem je werk uit handen van de buitenlandse staats erkende dierenarts én voorkom je een foute opmaak van het document.

Lees meer »

Vervolggesprek met Ministerie LNV, de RVO en de NVWA

Vandaag vond het online vervolggesprek plaats met medewerkers van het Ministerie van LNV, de RVO en de NVWA. Onze agendapunten zijn letterlijk overgenomen . De meeting begon met de mededeling, dat RVO de 1e registratie bij een dierenarts had aangepast. Stichtingen kunnen hun adoptanten machtigen de honden te registreren op het UBN nummer van de stichting. Wij merkten dat de medewerkers met ons mee hebben gedacht om binnen het Vernieuwde besluit I&R Hond naar mogelijkheden te zoeken.  We hebben een verslag gemaakt.

Lees meer »

Antwoorden op vragen webinars

We hebben besloten het 23 pagina tellende document QA Webinar Zwerfdierstichtingen 25112021 voorzien van ons commentaar te publiceren op ons website. We hebben waargenomen, dat de RVO en de NVWA zelf flarden ervan op hun websites hebben gepubliceerd en het volledige document is nu ook elders op het Internet terug te vinden.

Lees meer »