15 oktober 2021
Traces Classic blijft werken tot en met zaterdag 23 oktober 2021
Omdat Traces NT (New Technology) niet naar behoren functioneerde blijft Traces Classic nog een week langer actief. Ongetwijfeld is SAANetherlands niet de enige partij die dit aanhangig gemaakt heeft, maar het is dit keer zinvol geweest.


08 oktober 2021
Petitie gestart "Help zwerfdierstichtingen met betere wetten en regels"
De Nederlandse overheid maakt het voor zwerfdierstichtingen steeds lastiger om op legale en diervriendelijke wijze zwerfdieren in Nederland te matchen met een baasje. Daardoor krijgen de malafide hondenhandelaren juist meer mogelijkheden. Teken daarom de petitie!


08 oktober 2021
Antwoorden op Kamervragen van 26 mei 2021
Na vijf maanden heeft demissionair Minister Carola Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Kamervragen beantwoord, die CDA Kamerleden Inge van Dijk en Derk Boswijk gesteld hebben over de onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen. Bekijk de antwoorden. De vragen zijn ons inziens niet naar behoren beantwoord en wij zijn in overleg met mevrouw Van Dijk en de heer Boswijk over vervolgstappen.


28 september 2021
Vanavond in het televisieprogramma "Opgelicht" is te zien hoe broodfokkers en hun dierenartsen te werk gaan. Daarentegen wordt het stichtingen onmogelijk gemaakt legaal honden te importeren.


15 september 2021
Publicatie in Staatsblad van Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registreren van chippers. Bekijk het Besluit.


31 augustus 2021
Webinar "Nieuwe regels én kansen voor zwerfdierorganisaties". Na bestudering van duizenden pagina's Nederlandse wetgeving, Besluiten, Algemene maatregelen van bestuur, de websites van de NVWA, RVO, en de Rijksoverheid, nota's van toelichting en presentaties uit het webinar van 31 augustus 2021 is SAANetherlands tot de conclusie gekomen, dat het voor Nederlandse zwerfdierstichtingen na 1 november 2021 niet meer mogelijk is om honden en katten  legaal en op diervriendelijke wijze te importeren. Bekijk de uitleg.


16 juni 2021
Brief van de NVWA aan de stichtingen over het vervallen van de EG Erkenning. Bekijk de brief.


07 juni 2021
Demissionair Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt uitstel aan voor beantwoording Kamervragen over de onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen.


03 juni 2021
Vaste Commissie LNV gaat debatteren over brief SAANetherlands.


26 mei 2021
Kamervragen. Tweede Kamerleden Inge van Dijk en Derk Boswijk stellen, naar aanleiding van de brief van SAANetherlands aan alle Tweede Kamerleden, schriftelijke Kamervragen over de onwerkbare situatie die is ontstaan voor zwerfdierstichtingen. 


11 mei 2021
Brief van SAANetherlands naar alle Tweede Kamerleden. Bekijk de brief.


01 mei 2021
Nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) gaat in op 1 juli. Bekijk welke consequenties dit kan hebben voor een stichting.