Op 10 en 11 mei 2021 heeft SAANetherlands een brief gestuurd naar alle Tweede Kamerleden om uitleg te geven aan de onwerkbare situatie die voor stichtingen is ontstaan. Deze brief is door 28 legale stichtingen die zich met plaatsing van buitenlandse honden bezighouden ondertekend.

Op 26 mei 2021 hebben Kamerleden Inge van Dijk en Derk Boswijk van het CDA naar aanleiding van onze brief Kamervragen gesteld aan demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. Ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), de Tweede Kamerfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, D66 en de Boerburgerbeweging hebben aangegeven met onze brief aan de slag te gaan.

Op 3 juni ontving SAANetherlands een brief van de vaste Kamercommissie LNV met de mededeling, dat er bij een nog te plannen commissiedebat Dierenwelzijn gedebatteerd gaat worden over onze brief.

Op 7 juni 2021 heeft demissionair Minister Schouten van LNV uitstel gevraagd voor de beantwoording van de Kamervragen.

De beantwoordingstermijn van 6 weken is inmiddels verstreken.