Wetgeving

Voor het importeren uit het buitenland naar Nederland van honden, katten en fretten door stichtingen geldt zowel EU wetgeving als nationale wetgeving.
EU wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie.

De Europese Unie bestaat uit de volgende 27 lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Enkele termen
EU Verordening: een bindende rechtshandeling met algemene strekking die geldig is binnen de gehele Europese Unie. Met andere woorden een EU Verordening is een wet die in elke lidstaat geldt.

EU Richtlijn: een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken.

Intra communautair vervoer: vervoer van lidstaat naar lidstaat, ook afgekort als intraverkeer.

Import: het vervoer vanuit landen buiten de EU naar een lidstaat.