Huisdierbijsluiter mag digitaal

Gepubliceerd op 3 mei 2024 om 14:38

We hebben weer iets weten te bereiken bij de NVWA en het Ministerie van LNV.

In ons bericht van 28 maart maakten wij jullie attent op het niet meeleveren van een papieren versie van een huisdierbijsluiter aan de adoptant van hond of kat. Een stichting heeft daarvoor een boete gekregen van maar liefst € 1.500.

Op de website van de NVWA stond dat het om een papieren versie moest gaan, terwijl in artikel 3.17 eerste lid van het Besluit Houders van Dieren staat: “Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan een koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt schriftelijke, of indien de koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt daarmee instemt, digitale informatie over het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier verstrekt teneinde hem in staat te stellen het gezelschapsdier zo goed mogelijk te verzorgen”.

Oftewel, het mocht volgens de wet wél digitaal, maar van de NVWA niet.

Wij hadden dit eind maart voorgelegd aan de NVWA en het Ministerie van LNV. De tekst op de website is inmiddels aangepast. Let wel: schriftelijk wil zeggen: “weergave d.m.v. schrifttekens, waarbij het irrelevant is wat de drager van de schrifttekens is”. Digitale informatie wil zeggen: “dat de informatie toegankelijk is voor elektronische apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. Het gaat hierbij om zowel teksten, als afbeeldingen, video's en audio-opnames die worden overgetypt of ingescand om digitaal op te slaan.

Het mag dus geen QR code of een link naar een huisdierbijsluiter zijn, maar wel een PDF als bijlage in een e-mail aan de adoptant.

Hier kun je de huisdierbijsluiters van het LICG downloaden.

Het scheelt in ieder geval een heleboel papier en inkt.