Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Gepubliceerd op 28 maart 2024 om 09:47

Wij zijn heel dankbaar, dat stichtingen ons op de hoogte houden van hun ervaringen met zowel de NVWA als de LID.

Hierbij delen wij enkele casussen van controles bij stichtingen door de LID en de NVWA.

Inspectie LID – UBN nummer niet paraat
Onlangs heeft een stichting gevestigd op een woonadres controle van de LID gehad.  Een inspecteur van de LID komt nooit alleen en neemt vaak een politie agent mee.

Bedenk even wat dit met een mens kan doen. Twee gezagsdragers in je huis, die als doel hebben overtredingen vast te stellen.

De betreffende inspecteur vroeg naar het UBN nummer van de stichting. De vrijwilligster kon even niet bedenken waar ze dat kon vonden en liet op haar telefoon haar Traces inschrijving zien, omdat daar het UBN nummer zichtbaar is. Eigenlijk liet ze hem meer zien, dan waar hij om vroeg. Maar de inspecteur ging er niet mee akkoord. Blijkbaar had hij niet de kennis van wat Traces NT is niet de kennis hoe hij een UBN nummer moet achterhalen. Daarna vroeg de inspecteur om de paspoorten van de privé honden van de bewoonster. Deze honden zijn jaren geleden uit het buitenland gekomen. Hij had commentaar op de, in zijn ogen, ontbrekende, rabiësentingen, die hij in eerste instantie op de verkeerde plek aan het zoeken was. In Nederland geldt geen verplichting om je honden tegen rabiës te vaccineren, alleen als je de grens over gaat. De inspecteur ging er automatisch vanuit, dat er in de privéwoning bedrijfsmatig honden worden opgevangen, omdat er een stichting gevestigd is. Hij begon daarom over quarantaineruimtes. Ondertussen ging de politie agent met een vlooienkammetje door de vacht van de katten. Vervolgens heeft de vrijwilliger weken later een rapport van bevindingen ontvangen met waarschuwingen.

Inspectie NVWA – niet afgemelde honden bij de RVO
Onlangs heeft een stichting gevestigd op een woonadres controle gehad van de NVWA. De inspecteur constateerde, dat er nog meer dan 40 honden op de stichting geregistreerd stonden. Deze honden waren nooit afgemeld bij de RVO. Er werd een waarschuwing gegeven, maar geen uitleg hoe nu verder. De betreffende vrijwilligster is weken bezig geweest met verschillende databanken, om ze afgemeld te krijgen. Dat heeft ons aan het denken gezet. Als je als stichting een adoptant machtigt de hond op het bedrijfsmatig UBN nummer te registreren, zoals de RVO dat wenst, heb je als stichting niet de mogelijkheid de hond af te melden.

Inspectie NVWA- niet verstrekken huisdierbijsluiter
Onlangs heeft een stichting gevestigd op een woonadres controle gehad van de NVWA. De inspecteur constateerde drie vertredingen. Te weten: geen huisdierbijsluiters bij overdracht, geen vakbekwaamheidsdiploma en geen deugdelijke administratie (waar de honden vandaan kwamen en vaccinatie administratie). Voor het ontbreken van de huisdierbijsluiter werd een boete uitgeschreven van € 1.500. Voor de andere twee overtredingen werd een waarschuwing gegeven. Ook hier ging de inspecteur er automatisch vanuit, dat er op het privé adres, tevens stichtingsadres bedrijfsmatig dieren werden gehouden.

Wat nu?
Geloof het of niet, onze overheid gelooft niet in de digitale wereld: “U geeft aan de koper/ontvanger schriftelijke informatie mee over hoe hij het dier zo goed mogelijk kan verzorgen. Het gaat om een papieren document…” De huisdierbijsluiter kun je hier downloaden.

Zorg, dat je de app I&R op je telefoon hebt, dan kun je makkelijk je UBN nummer laten zien. De app kun je downloaden in de app stores en bevat een geel oormerk.

Zorg, dat je het gesprek opneemt. Je hoeft de inspecteurs geen toestemming te vragen, omdat je zelf aan het gesprek deelneemt. Het lijkt misschien overdreven, maar uit de tientallen rapporten van bevinden en processen-verbaal blijkt, dat inspecteurs de wet- en regelgeving niet afdoende kennen en zelf regels erbij verzinnen.

Ons is medegedeeld, dat de controles bij stichtingen geïntensiveerd gaan worden. Gezien de malafide hondenhandelaren die al jaren ongemoeid worden gelaten, omdat ze zonder Traces werken, is dit bij ons in het verkeerde keelgat geschoten.

Wij hebben in de week van 11 maart wederom een e-mail gestuurd naar alle betrokken medewerkers bij het Ministerie van LNV, de RVO en de NVWA. Wij verwachten binnenkort weer een gesprek te hebben. Zo niet, dan rest ons weer een gang naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie om de  misstanden aan te kaarten en op te komen voor de zwerfdierstichtingen.