Foute boel

Gepubliceerd op 4 september 2023 om 09:05

Bij SAANetherlands krijgen we iedere dag vragen van adoptanten en van vrijwilligers van stichtingen. Vanaf nu zullen we af en toe een casus met jullie delen.

Bij SAANetherlands krijgen we iedere dag vragen van adoptanten en van vrijwilligers van stichtingen. Vanaf nu zullen we af en toe een casus met jullie delen.

Een aantal dames, haalt honden uit Roemenië, rechtstreeks uit een gemeentelijk asiel en biedt ze aan ter adoptie in Nederland en België. Ze geven het asiel ook de omschrijving vernietigingskamp. Op Facebook worden foto's geplaatst van honden in hun kennel zonder degelijke omschrijving. Vaak staat er bij dat alleen adoptie hun leven kan redden. Heb je interesse kun je via Facebook contact opnemen met twee dames. Wij lezen teksten als "Er zijn OOK héél veel leuke mensen. En héél veel gelukkig goede ADOPTANTEN". De dames regelen een transporteur, met een Tracesregistratie. Maar de dames verplichten al hun adoptanten een particulier UBN nummer aan te vragen. Hiermee zetten ze adoptanten aan tot het plegen van strafbare feiten. Immers deze mensen zijn zelf niet met hun hond vanuit Roemenië naar Nederland gereisd en zijn derhalve niet de importeur noch 1e houder.

Een dame wil een hond adopteren en tegelijk twee andere honden voor de dames opvangen. Dan blijkt, dat de portemonnee getrokken moet worden. Drie keer € 233 en drie keer € 150 voor transport. De aankomstdatum wordt met twee weken vervroegd. Adoptant haakt af en wordt daarna met naam en toenaam of Facebook voor schut gezet.

Ons wordt gevraagd of dit normaal is. Uiteraard horen wij het verhaal van één kant, maar toch gaan bij ons de alarmbellen rinkelen en gaan we online op onderzoek uit.

Wij konden de volgende zaken NIET vinden: naam van de stichting, een website, een inschrijving in de KvK, een zakelijk bankrekeningnummer (er wordt verzocht om €150 transportkosten op een privérekening over te maken), een bedrijfsmatig UBN nummer, een Tracesregistratie, een degelijke omschrijving van de honden, een beleidsplan noch jaarrekening. We zijn ongetwijfeld nog iets vergeten.

Onze conclusie: foute boel.