Uitnodiging RVO I&R Hond

Gepubliceerd op 15 september 2022 om 17:12

Afgelopen maandag (12 september 2022) ontvingen 16 stichtingen en 5 andere organisaties waaronder SAANetherlands een email van de RVO over het Vernieuwde Besluit I&R Hond.

Wij hebben diverse malen gevraagd om een evaluatie, omdat deze nieuwe wet die op 1 november 2021 is ingegaan niet werkt.

Onze laatste mail was van 8 september en warempel, een antwoord.

De vraag in de mail luidt welke onderdelen wij willen bespreken. Aan de hand van jullie input hebben wij een lijstje gemaakt en in ons antwoord verwerkt. De tekst van onze e-mail is als volgt:

Geachte dames en heren van I en R Hond,

Voor de invoering van het vernieuwde besluit I & R Hond in 2021 hebben wij onze zorgen over de uitvoerbaarheid reeds met de heer Dijkstra gedeeld.

Sinds de invoering delen vele vrijwilligers van stichtingen de problemen waar zij tegen aan lopen met ons welke wij tijdens diverse online vergaderingen met u hebben gecommuniceerd.  Ondanks onze vele verzoeken bleef een inhoudelijke evaluatie uit. Derhalve danken wij u voor deze reactie op onze mail van 8 september jongstleden. Wij hebben alle berichten, die bij ons binnengekomen zijn, gebundeld en deze zullen wij u later toezenden.

Echter willen wij u erop wijzen, dat er momenteel ongeveer 100 stichtingen in TRACES NT staan die honden importeren. In deze uitnodiging zijn 16 emailadressen van stichtingen voor ons zichtbaar. Eén stichting is niet in TRACES NT geregistreerd, van een ander is de registratie ongeldig. De organisaties Dierenlot en de Dierenbescherming importeren geen honden.

Overigens is het sturen van een e-mail met zichtbare e-mailadressen van anderen een datalek en daar rust onzes inziens een meldingsplicht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze vraag is dan ook welke selectiecriteria u hebt gehanteerd voor het versturen van deze uitnodiging. Wellicht zijn de andere 74 importerende stichtingen middels een separate e-mail uitgenodigd.

Wij hebben aangegeven, dat in plaats van het EG Erkenningsnummer, het online afgeven van een bedrijfsmatig UBN nummer met DigiD de malafide hondenhandel juist faciliteert. Onlangs heeft iemand 149 WOO verzoeken ingediend om te kunnen achterhalen welke stichtingen een Bewijs van Vakbekwaamheid Houders van Honden en Katten in het bezit hebben om zodoende deze stichtingen aan de schandpaal te nagelen vanwege de afkeer van buitenlandse honden. Deze extreem kostbare WOO verzoeken zijn volledig overbodig als de RVO geen geldige bedrijfsmatige UBN nummers online zou verstrekken aan iedereen vanaf 14 jaar met DigiD zonder Bewijs Vakbekwaamheid Houders van Honden en Katten

De volgende onderdelen zouden wij graag willen bespreken:

  • De RVO heeft na de introductie van het Vernieuwde Besluit op de website gecommuniceerd, dat adoptanten/kopers tot importeurs moesten worden gemaakt en introduceerde de term “bemiddelaar”. Deze strafbare constructie is door de RVO nooit gecorrigeerd. Malafide hondenhandelaren maken gebruik van deze constructie waarbij adoptanten/kopers verplicht worden een particulier UBN nummer aan te vragen voor de 1e registratie bij de dierenarts. De malafide handelaar is de “bemiddelaar” (deze term komt overigens noch in de EU Verordeningen noch in de Nederlandse wetgeving voor) waardoor deze niet op het Tracesgezondheidscertificaat voorkomt en volledig buiten beeld blijft waardoor het Besluit I&R Hond haar doel volledig voorbij schiet, immers het zichtbaar maken van alle betrokken partijen;
  • Koppeling TRACES NT en I&R Hond (door gebrekkige kennis van medewerkers RVO en NVWA van TRACES NT sluit vernieuwde Besluit I&R Hond niet aan bij geldende EU Verordeningen);
  • Gebrekkige kennis dierenartsen:

     -             In antwoorden op vragen tijdens webinar KNMvD van 20 januari 2022 heeft RVO ernstige fouten gemaakt;

     -             Dierenartsen kennen het verschil niet tussen importmelding in databank RVO en aanmelden in een portaal voor de zoek- en

                    vindfunctie;

     -             Dierenartsen weigeren honden te registreren als eigenaar zelf geen UBN nummer heeft;

     -             Dierenartsen weigeren EU paspoort af te geven als eigenaar zelf geen UBN nummer heeft;

     -             Dierenartsen claimen, dat eigenaren van honden met een EU paspoort anders dan Nederlands, de grens niet over mogen;

     -             Dierenartsen brengen een volledig consult in rekening voor de registratie variërend van € 17,50 tot € 85,00;

  • Volgorde registratie database RVO en registratie in portalen voor zoek- en vindfunctie (zou niet uitmaken, maar geeft foutmeldingen, kan derhalve niet);
  • Datalekken portalen;
  • Gebrek aan handhaving en gebrekkige handhaving;

Na bijna een jaar kunnen wij niet meer spreken van kinderziektes. Het Vernieuwde Besluit I&R Hond functioneert niet. Het welzijn van de geïmporteerde honden is ernstig in het geding gekomen, doordat de zoek- en vindfunctie geblokkeerd wordt door de 1e registratie en het gesleep met honden binnen 14 dagen na aankomst naar een dierenarts. Voor malafide hondenhandelaren die op grote schaal te jonge pups uit het buitenland importeren is het eenvoudiger geworden hun werkwijze voort te zetten. Kopers worden importeurs en anders komt de dierenarts naar het bedrijf voor de 1e registratie waardoor de kosten voor de malafide handelaren lager zijn dan voor de non-profit organisaties.

Daarom gaan wij graag weer in gesprek.

Met vriendelijke groeten,