Verslag meeting NVWA, RVO en Ministerie van LNV

Gepubliceerd op 15 april 2022 om 20:29

Gisteren hebben we op ons verzoek wederom een online meeting gehad met medewerkers van de NVWA, de RVO en het Ministerie van LNV.

Wij hadden geconstateerd dat de website van de NVWA nog steeds niet op orde was.

Dit keer had dit ernstige consequenties. De informatie over honden en katten uit het buitenland halen klopte niet wanneer het onder andere Oekraïne betrof. Mensen die Oekraïense honden en katten wilden helpen, die niet thuis zijn in de complexe regelgeving, kregen ook telefonisch verkeerde adviezen.

Wij als SAANetherlands ontvingen een document dat wij blijkbaar moesten verspreiden onder stichtingen, waarin ernstige fouten stonden. Dat document hebben wij niet verspreid en gevraagd om een gesprek. Oekraïne is een hoog rabiësrisicoland. Daarom is het belangrijk dat de Nederlandse overheid het publiek juist informeert. De titel van het document "Informatie voor stichtingen m.b.t. de opvang van huisdieren uit Oekraïne of Rusland" zegt eigenlijk al genoeg. Rusland is een derde land met een laag rabiësrisico, Oekraïne is een hoog rabiësrisicoland en we missen het woord importeren in deze zin. Maar wat naast de foutieve informatie die hierin wordt gegeven, ook tegen onze borst stuit, is de zin "Het is belangrijk te benadrukken dat de bovenstaande uitzondering alleen geldt voor vluchtelingen en EU expats die met spoed Oekraïne of Rusland moeten verlaten...". Naast het feit, dat de informatie niet juist is, noemt de NVWA Oekraïense vluchtelingen die letterlijk wegvluchten van de bommen en kogels in hun auto of te voet samen met business class vliegende medewerkers van oliemaatschappijen in dezelfde zin.

De NVWA heeft op een aantal plekken in Nederland honden en katten in bewaring genomen, ook die van een vluchteling. Deze organisaties hadden vooraf informatie ingewonnen bij de NVWA, ook dierenartsen hadden dat gedaan en foute adviezen gekregen. De adviezen werden opgevolgd waarna de getraumatiseerde dieren zonder pardon door de NVWA werden afgevoerd naar onbekende plekken, ook honden die net een operatie hadden ondergaan en extreem bange honden.

Deze behulpzame mensen hangen naast een proces-verbaal kostenplaatjes boven het hoofd van soms € 40.000. Vier weken na de inbewaringneming heeft een aantal partijen echter nog niet eens een proces-verbaal ontvangen en één proces-verbaal wat wij gezien hebben is foutief opgemaakt. Ook zetten wij onze vraagtekens bij de wijze van vervoer van deze dieren. De voertuigen van de NVWA die hiervoor gebruikt zijn, hebben niet de vereiste vervoerscertificaten.

Het is oorlog in Oekraïne. Naast het ongelofelijk lijden van mensen is het leed voor asiel-, zwerf- en achtergelaten dieren niet te overzien. 

Wij hebben het idee dat wij op een totaal andere golflengte zitten dan de medewerkers van de NVWA. Nederlanders die goed willen doen, vrijwilligers van stichtingen en particulieren die zich belangeloos inzetten om dierenleed tegen te gaan in het buitenland, worden naar onze mening steeds meer als criminelen gezien.

Het gesprek begon met de mededeling, dat we maar een uur hadden. Er bleken ook weer partijen uitgenodigd te zijn die geen kennis hebben van de geldende wet- en regelgeving, het document meerdere malen hebben verspreid en oproepen deden aan stichtingen Oekraïense honden en katten naar Nederland te halen. Na het voorstelrondje kregen we een diapresentatie te zien over rabiës en de rabiëscijfers van Oekraïne. Die data hadden wij uiteraard al direct bij het uitbreken van de oorlog uitgebreid bestudeerd. Voor geïnteresseerden: https:///member/Queries/Dynamic.aspx en leef je uit.

De presentatie hebben we onderbroken. Als wij de ernst van rabiës niet zouden inzien, hadden we niet om dit gesprek gevraagd. Het komt op ons heel tegenstrijdig over. De NVWA vindt de volksgezondheid zó belangrijk, dat zelfs Oekraïense dieren die al jaren keurig gevaccineerd zijn tegen rabiës in bewaring worden genomen en niet aangeraakt mogen worden. Maar de NVWA vindt het blijkbaar niet belangrijk genoeg om de informatievoorziening daarover op orde te hebben.

Na ons gesprek lijkt er beweging in lopende inbewaringnemingen te komen én zonder verdere aankondiging is gisterenmiddag de regelhulp aangepast. De wachttijd van 3 maanden na een titertest staat er nu eindelijk in.

Er is ons gevraagd het document aan te passen. We hebben echter een nieuw document gemaakt voor stichtingen m.b.t. de import van Oekraïense dieren. Rusland hebben we even buiten beschouwing gelaten.

Maar we kunnen we er heel kort over zijn. Als stichting kun je niet op korte termijn zowel niet-gevaccineerde als gevaccineerde Oekraïense honden of katten zonder eigenaar naar Nederland halen. De Europese Commissie heeft de regels voor asiel-, zwerf- en achtergelaten dieren niet versoepeld. Zij dienen gechipt te worden, een rabiësvaccinatie te krijgen. Na 30 dagen dient er een bloedafname te worden gedaan. Dat bloed dient getest te worden door een EU gecertificeerd laboratorium op het aantal antilichamen tegen rabiës. Pas 3 maanden na die bloedafname mag bij een goed resultaat de hond of kat de EU in. In Oekraïne zijn 3 EU gecertificeerde laboratoria, allen in Kyiv gevestigd. Het is ons niet bekend of deze nog operabel zijn of dat de post nog operabel is om de bloedmonsters te kunnen opsturen naar andere EU gecertificeerde laboratoria buiten Oekraïne.

Voor nu is het dus voor ons, dierenliefhebbers, toezien hoe de afschuwelijkheden zich iedere dag in Oekraïne onder dieren afspelen. Geen EU lidstaat die initiatieven op dit gebied ontplooit noch de Europese Commissie. Wij hebben sinds half maart 2 petities lopen, 1 op change.org https://www.change.org/SaveUkrainianAnimals en 1 officiële bij de PETI Commissie van de Europese Commissie die op goedkeuring wacht met het verzoek aan de Europese Commissie om met geharmoniseerde, uitvoerbare en veilige regels te komen om de dieren te helpen.

Gelukkig zijn er talloze initiatieven opgezet om Oekraïense dieren te voorzien van voedsel en medische zorg waar geld voor nodig is. Onder andere House of Animals heeft succesvol al tonnen dierenvoer de Oekraïne in gebracht. Dit is het enige wat wij nu voor de Oekraïense dieren kunnen doen. Doneren: https://www.houseofanimals.nl/red-de-honden-in-kiev/

Omdat een uur uiteraard veel te kort was, volgt er over twee weken weer een vervolggesprek met de NVWA, de RVO en het Ministerie van LNV. Wij zijn zeer benieuwd hoe de NVWA in het vervolg met ons, stichtingen, gaat communiceren, nu de EG Erkenning er niet meer is.

We keep you posted.