Let op: NVWA verstrekt foutieve informatie over import dieren uit Oekraïne

Gepubliceerd op 5 april 2022 om 12:11

Zoals we al eerder meldden verstrekt de NVWA foutieve informatie op hun website over de importregels voor Oekraïense honden en katten. Ook in het door de NVWA vervaardigde document daarover voor stichtingen staan ernstige fouten, waardoor stichtingen in de problemen kunnen komen.

Dit document wordt op Facebook gedeeld. Met deze onjuiste informatie worden mensen aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Er worden daardoor Oekraïense dieren in bewaring gesteld tegen torenhoge kosten en de houders krijgen een proces-verbaal.

De versoepelingen gelden alleen voor huisdieren die met hun Oekraïense eigenaren meereizen. Stichtingen die Oekraïense dieren willen herplaatsen dienen zich aan de geldende EU Verordeningen te houden.

Oekraïne is een Derde land met een hoog rabiës risico. Honden en katten dienen gechipt te worden en gevaccineerd tegen rabiës op zijn vroegst met 12 weken. Dan 1 maand later dient bloed afgenomen te worden om te bepalen of er voldoende antistoffen tegen rabiës zijn, de titertest. De hond of kat mag pas de EU in reizen na 3 maanden na de bloedafname bij een goed resultaat door een EU gecertifieerd laboratorium. In Oekraïne is een aantal van die laboratoria, allen gevestigd in Kiyv. Dan is de hond of kat dus 7 maanden oud.

In teksten op de website van de NVWA wordt onderscheid gemaakt in wachttijden van 1 of 3 maanden, afhankelijk of de bloedafname heeft plaatsgevonden binnen of buiten de EU. Dit is onzin. Dit is gekopieerd van de pagina voor dierenartsen die mensen moet adviseren als ze vanuit Nederland op vakantie gaan naar een Derde Land. Ook in het document dat de NVWA voor stichtingen heeft opgesteld wordt deze suggestie gewekt. Daar staat bovendien in dat de titertest ook voor honden en katten uit Rusland geldt. Ook dit is onzin. Rusland is een Derde Land met een laag rabiës risico. De titertest is dan niet van toepassing.

Ook telefonisch wordt door de NVWA foutieve informatie verstrekt. Dus pas op. Neem het telefoongesprek met de NVWA op of chat en maak printscreens. Deze fouten kunnen enorme (financiële) gevolgen hebben. De NVWA speurt actief het internet af naar Oekraïense dieren en deinst er niet voor terug dieren in beslag te nemen. Deze dieren mogen tijdens de inbewaringstelling bijna geen contact hebben met mensen. Als stichting krijg je geen enkele informatie over de in bewaring genomen dieren. 

Op ons verzoek vindt zeer binnenkort een spoedoverleg plaats tussen ons, de NVWA en het Ministerie van LNV.