Vervolggesprek met Ministerie LNV, de RVO en de NVWA

Gepubliceerd op 9 februari 2022 om 13:55

Vandaag vond het online vervolggesprek plaats met medewerkers van het Ministerie van LNV, de RVO en de NVWA. Onze agendapunten zijn letterlijk overgenomen . De meeting begon met de mededeling, dat RVO de 1e registratie bij een dierenarts had aangepast. Stichtingen kunnen hun adoptanten machtigen de honden te registreren op het UBN nummer van de stichting. Wij merkten dat de medewerkers met ons mee hebben gedacht om binnen het Vernieuwde besluit I&R Hond naar mogelijkheden te zoeken.  We hebben een verslag gemaakt.

Vluchtbegeleiding

Commercieel vervoer (voor een stichting) met een vluchtbegeleider mét Traces is (weer) toegestaan. Het vermommen van commercieel transport door te doen alsof de passagier de eigenaar is, is niet toegestaan. Ondanks dat dit (nog) niet duidelijk gecommuniceerd was op de websites, is dit nu wel duidelijk afgesproken. Het Traces gezondheidscertificaat dient juist te worden ingevuld. Een handleiding volgt.

Besluit I&R Hond

Wij hadden aangegeven, dat het logistiek onmogelijk is om als stichting de verplichte 1e registratie bij de dierenarts te doen. Er is nu een oplossing aangedragen door de mogelijkheid te bieden de adoptant te machtigen om namens de stichting de hond door een dierenarts te laten registreren op het UBN nummer van de stichting. Wij vinden ten eerste de termijn van 14 dagen te kort, om met een hond naar een dierenarts te gaan, en we blijven erbij dat de importerende stichting de importmelding online moet blijven doen. Wij hadden ook aangegeven, dat de zoek-en vindfunctie in de databanken voor de stichtingen belangrijk is. Er is aangegeven, dat de volgorde niet van belang is. Je kunt een hond die nog niet door een dierenarts is geregistreerd wel in een databank invoeren voor de zoek-en vindfunctie. Het is ons nog niet helemaal duidelijk hoe het er in de praktijk uit komt te zien, maar dat wordt nog uitgewerkt. Wij hebben aangedrongen op een snelle heldere uitleg naar de dierenartsen. Dit belangrijke onderwerp voor stichtingen is nog in bespreking en we hopen dat ons hiermee nog iets meer tegemoet gekomen gaat worden. Ondanks het feit, dat niet in het besluit staat dat je fysiek met de hond langs de dierenarts moet, vrezen wij, dat dit gehandhaafd blijft. Men bekijkt ook of het technisch mogelijk is de eerste online importmelding van de stichting te koppelen is aan de (tweede) registratie bij de dierenarts. In elk geval zal het UBN-nummer van de stichting en het nummer van het Traces gezondheidscertificaat bij die registratie meegenomen worden.

UBN nummer

De Nederlandse stichting is altijd de importeur, de eerste houder en dus de verantwoordelijke voor de hond en niet de adoptant/koper die een hond adopteert/koopt van een stichting. De term bemiddelaar zal niet meer gebruikt worden en is niet meer van toepassing. Een UBN-nummer aanvragen voor adoptanten/kopers die een hond adopteren/kopen via een in Nederland gevestigde stichting, is nu niet meer nodig!!!

Tweede transporteur

Bij de NVWA blijft men erbij, dat een tweede transporteur niet mogelijk is. Wij hebben uitgelegd welke mogelijkheden er zijn bij het invullen van het Traces gezondheidscertificaat. Daarop kan men meerdere vervoermiddelen en meerdere kentekens invullen. Volgens de NVWA komt dat door veetransporten die overlaadplaatsen hebben. Die bestaan niet voor honden, katten en fretten. Echter iedere diersoort heeft zijn eigen Traces gezondheidscertificaat. In het overladen in het buitenland op een ander transportmiddel ziet de NVWA een probleem, maar in het in Nederland overladen niet. Men erkent wel dat wij stichtingen gebruik maken van verzameltransporten die op vele fronten verschillen van veetransporten. Ook dit punt is dus nog in behandeling, maar ook hier geldt dat de documenten juist zijn ingevuld en dat de plaats van bestemming ook daadwerkelijk de plaats is waar de dieren minimaal de eerste 48 uur na einde transport zullen verblijven.

Vakbekwaamheidsdiploma voor tijdelijk gastgezinnen

Gastgezinnen die af en toe een hond in de opvang hebben van een stichting dienen wel een UBN te hebben, maar geen vakbekwaamheidsdiploma. Dit UBN nummer dient de stichting aan te vragen op het adres van het gastgezin. Het schijnt mogelijk te zijn om als stichting in te loggen bij de RVO en dan op een ander adres, buiten het stichtingsadres, een UBN nummer aan te vragen. Ergens dient het vakje particulier aangevinkt worden. We gaan het verder uitzoeken.

Adressen die verwijderd worden uit Traces door de NVWA:Ingevoerde adressen hoeven niet op geldig te staan in Traces om een Traces gezondheidsverklaring op te kunnen maken. Echter met name de Spaanse staats-erkende dierenartsen eisen dit (onterecht) wel. Er zullen geen adressen meer verwijderd worden uit Traces als er geen UBN nummer bij vermeld staat. Wij hadden deze kwestie in Brussel aangekaart en ook de bevestiging gekregen dat men een Traces-document MOET opmaken, ook al heeft de plaats van bestemming geen (erkennings)nummer en/of staat dat adres niet op geldig maar op “nieuw”. De NVWA heeft deze bevestiging nu ook gekregen en gaat de helpdesk-Traces de opdracht geven om ook (geldige )adressen zonder een UBN-nummer op geldig te zetten. Dierenartsen in het buitenland die blijven weigeren, zullen contact moeten opnemen met het hoofdkantoor Sante-Traces in Brussel en zullen daar ook te horen krijgen dat ze verplicht zijn het document op te maken (deze bevestiging hebben alle instanties eerder al ontvangen).

Landen die weigeren Traces gezondheidscertificaten op te maken

Griekenland bijvoorbeeld. Er kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden. Als stichting kun je een klacht indienen bij de NVWA en in Brussel. Het is niet de taak van het Ministerie van LNV noch de RVO noch de NVWA om hierop te anticiperen. Turkije hebben we ook genoemd en de ABC eilanden. Van de ABC eilanden en Turkije was het bij de NVWA niet bekend, dat er geweigerd wordt gezondheidscertificaten op te maken en niet van belang, want dat zijn geen EU lidstaten. Wij zijn van mening, dat de NVWA wel degelijk actie kan ondernemen richting de ABC eilanden, omdat zij een status aparte hebben binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Er gaat naar gekeken worden. Zolang er geen klachten (MOS dat staat voor Meldingen op website) bij de NVWA hierover bekend zijn, zal er niets gebeuren. Het probleem ligt in de landen zelf door gebrek aan kennis en onwil. Het beste is de klachten per land te bundelen en de Europese Commissie hiervan op de hoogte te brengen. Wij blijven dit nauwlettend in de gaten houden om te kunnen helpen en we vragen jullie dan ook om per geval te documenteren, en dit naar ons te sturen.

Gebrekkige communicatie naar stichtingen

Je kunt je abonneren op de website van de NVWA zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Echter, wij vinden niet echt een nieuwsbrief binnen ons vakgebied, behalve import (van buiten de EU). Er zal door de NVWA beter gekeken worden naar hun website. Wij hopen zelf nu meer op de hoogte gehouden te worden door de instanties, nu men inziet (denken we) dat we een serieuze gesprekspartner zijn. Dat we volgens de regels willen werken mits deze praktisch uitvoerbaar zijn, opdat we ons mooie werk kunnen voortzetten.

Nog niet alles is ons helemaal duidelijk, maar er zijn stappen gezet in de goede richting. De NVWA bedankte ons voor het scherp houden van de NVWA. We gaan onze aantekeningen nog even goed uitwerken en komen erop terug.Wij denken, dat veel stichtingen met deze uitkomsten een stuk op weg geholpen zijn, maar we zijn er nog niet. Wij hebben de betreffende overheidsinstanties in ieder geval laten zien, dat stichtingen op een verantwoorde en diervriendelijke wijze werken om de kansloze buitenlandse honden en katten een tweede kans te geven.