Antwoorden op vragen webinars

Gepubliceerd op 4 januari 2022 om 14:47

We hebben besloten het 23 pagina tellende document QA Webinar Zwerfdierstichtingen 25112021 voorzien van ons commentaar te publiceren op ons website. We hebben waargenomen, dat de RVO en de NVWA zelf flarden ervan op hun websites hebben gepubliceerd en het volledige document is nu ook elders op het Internet terug te vinden.