Gesprek Fairdog

Gepubliceerd op 12 november 2021 om 14:58

Op 12 november hadden we (Alex Voncken en Nathalie Klinge) een gesprek met de heer Piko Fieggen (programmamanager bij de Dierenbescherming) en mevrouw Gaby Bemelen (projectmanager Fairdog en hondenfokster) over eventuele deelname aan Fairdog door SAANetherlands.

Fairdog wil een website optuigen om zoekende hondenkopers een betrouwbaar aanbod te kunnen bieden door kwaliteitscriteria te stellen aan fokkerij- en importhonden, het stimuleren van de bonafide handel en terugdringen malafide praktijken.

Wij zij een groot voorstander van een keurmerk voor zwerfdierstichtingen die buitenlandse honden en katten in Nederland plaatsen en uiteraard zien wij zo spoedig mogelijk een einde komen aan de malafide hondenhandel.

Echter, wij zijn van mening, dat Fairdog nu niet de juiste partij is. Dan zou er ook een Faircat moeten komen. Tijdens ons gesprek bleek, dat legaliteit niet tot de prioriteiten behoort bij andere aangesloten partijen en dat Fairdog dat niet als een probleem beschouwt. Naar onze  mening kan niet over kwaliteitscriteria worden gesproken als er illegaal wordt gefokt of geïmporteerd.

Veel van de aangesloten partijen bij Fairdog zoals de KNMvD, de Dierenbescherming en Universiteit Utrecht zijn fel tegenstander van de import van buitenlandse honden. Helaas konden onze gesprekspartners ons niet vertellen wie de kwaliteitscriteria voor de zwerfdierstichtingen aan het opstellen zijn.

Ook na een tweede verzoek van Fairdog houden wij nog even de boot af. Wellicht komen er in de toekomst veranderingen bij Fairdog waardoor het voor zwerfdierimporterende stichtingen wel interessant kan worden.