Brief aan Tweede Kamerleden i.v.m. misleidend document NVWA

Gepubliceerd op 4 mei 2022 om 16:54

Als het goed is hebben alle importerende zwerfdierstichtingen op 3 mei het document "Informatie voor Stichtingen NVWA" van de NVWA ontvangen over het importeren van huisdieren uit Oekraïne of Rusland. Wij hebben geweigerd dit document te verspreiden, omdat het misleidende informatie bevat.

Vanaf eind maart zijn we in overleg met de NVWA om te zorgen, dat burgers en zwerfdierstichtingen juist geïnformeerd worden over dieren uit Oekraïne via de NVWA website en de regelhulp, per mail en telefonisch. Het ene misleidende document na het andere echter, volgde, want er wordt niets met onze opmerkingen gedaan. Ook bij het door jullie ontvangen document hebben we van tevoren aangegeven, wat de fouten zijn, maar de NVWA heeft een weloverwogen besluit genomen en er voor gekozen het zelf te versturen zoals aan ons bevestigd is. Inmiddels zijn er veel Oekraïense dieren in bewaring genomen, omdat goedwillende mensen verkeerd door de NVWA worden voorgelicht. De regelhulp wordt telkens aangepast als wij fouten constateren, maar die is nog steeds niet correct. De NVWA heeft ons per mail bevestigd, dat ze weten, dat er al jaren fouten op de website staan, maar door vogelpest, een vakantie en Oekraïne is er geen tijd dit aan te passen.

Daarop konden we niet anders dan wederom de leden van de Tweede Kamer benaderen. De NVWA lijkt nu met opzet foutieve informatie te verstrekken. Hier vind je onze brief aan de Tweede Kamerleden.