Brief van de NVWA mbt EG Erkenning

Gepubliceerd op 16 juni 2021 om 18:52

Op 14 en 15 juni 2021 ontvingen alle importerende zwerfdierstichtingen een brief van de NVWA over het vervallen van de EG Erkenning.

De brief werd gestuurd, omdat met ingang van 21 april 2021 de nieuwe Verordening (EU) 2016/429, de Animal Health Law, van kracht werd en de EG Erkenning van rechtswege kwam te vervallen. In de brief werd gelegenheid gegeven bezwaar te maken. Maanden later is ons medegedeeld, dat de bezwaarclausule onterecht in de brief werd vermeld.

Bekijk de brief.